Wie de Boys steunt.... Scoort Altijd!

De club van 100 wordt gevormd door personen/bedrijven die v.v. Edesche Boys een warm hart toe dragen. De club van 100 ondersteunt initiatieven binnen de vereniging waar niet altijd financiële middelen voor beschikbaar zijn.

 

Leden van de club van 100:

AVA Bouwservice

G. Bakker
Cafe de Vink

M. Roosenboom 

A. Righolt

T. Zoonen 

H. Jansen

M. van Laar

E.E.J.C. Hendriks

A. van de Hoeve

E. Kamstra

P. Ouwerkerk

G. Lieftink

R. Stap

R. Roosenboom

Mor en Jannie van Leuven

R. Plate

W. Ruijterkamp
M.T. de Ruiter

Van Holland Sport

F. van de Brink

B. Werkman

E. van Aalst

Sportted